Sanskriet Leren_Sanskriet cursus in Amsterdam Centrum_Sanskriet cursus_Sanskriet lezen, schrijven, luisteren en uitspreken_Om Shanti Shanti Shanti_
(Sanskriet)

De opzet van onze cursus is:
Sanskriet: Lezen, schrijven, luisteren en uitspreken.

In deze Basiscursus 1
leer je in negen lessen van anderhalf uur

de basisprincipes van het lezen en schrijven van woorden in het Sanskriet en daarnaast het luisteren naar en het uitspreken van woorden in het Sanskriet.
Met behulp van goed te begrijpen en overzichtelijk schriftelijk les- en oefenmateriaal en auditieve oefeningen raak je hier stapsgewijs in thuis.

Sanskriet cursus 2018 in 9 lessen in Amsterdam _ Lydwina Meerman_Bhagavad Gita_Sanskriet Lezen, schrijven, luisteren en uitspreken   Sanskriet cursus 2018 in 9 lessen in Amsterdam Jordaan_ Lydwina Meerman_Sanskriet Lezen, schrijven, luisteren en uitspreken   Sanskriet cursus 2018 in 9 lessen in Amsterdam Jordaan_ Lydwina Meerman_Sanskriet Lezen, schrijven, luisteren en uitspreken_Patanjali Yoga Sutra
Er staan ons heel wat boeken ter beschikking waarin de teksten woord voor woord worden toegelicht; je kunt er dus bij het begrijpen van teksten al een eind mee komen. Dit is waar onze basiscursus je in wil ondersteunen.

Lesdata en tijden:

Eenmaal per week:
Op maandagavond of dinsdagavond
eerste les op 27 of 30 september
19.30-21.00 uur.

Extra bijeenkomst: vraag en antwoord
Aan het eind van de negende les krijg je een uitgebreide oefentoets mee naar huis. Deze toets is samengesteld uit het oefenmateriaal van de cursus en zo opgezet, dat je hem zelf kunt nakijken. In de praktijk is mij gebleken, dat cursisten het prettig vinden deze toets nog eens gezamenlijk door te nemen. Aan deze wens wil ik graag tegemoetkomen. Daarom heb ik tot de mogelijkheid van deze extra bijeenkomst besloten: met al je vragen kun je nog eens terecht. En… van de besprekingen van de vragen van andere cursisten steek je zelf ook zoveel op.

Mogelijkheid tot verdere verdieping: Basiscursus 2
Met Basiscursus Sanskriet 1 heb je woorden leren lezen en schrijven. Het Sanskriet bestaat natuurlijk uit meer dan losse woorden. Basiscursus 2 voert je dan ook verder in volledige zinsbouw en wat daarbij komt kijken. Tal van onontbeerlijke en interessante onderwerpen komen hierbij aan bod. Dit gebeurt, net als bij Basiscursus 1, stapsgewijs en met overzichtelijk lesmateriaal. In de laatste lessen wordt je, op een haalbare manier, ondersteund in het zelf vertalen van klassieke teksten.
De cursus wordt afgesloten met een toets, waarbij de opgaven rechtstreeks uit de lessen zijn voortgesproten.
De cursus bestaat ook weer uit 9 lessen plus een gratis 10e les.

Leslokatie
Goudsbloemstraat 79
1015 JK Amsterdam

Kosten
Basiscursus 1 en 2 kosten per cursus Euro 360,00.
Dit is inclusief ruim 100 pagina’s lesmateriaal.

Aanmelding
Je kunt mailen of bellen:
meerman91@ hotmail.com
020-4210878 (met antw.app.)

Inschrijving
Wanneer je het cursusbedrag hebt overgemaakt, is je inschrijving compleet.

Bankgegevens:
NL12 INGB 0007 5594 99
ten name van L.J. Meerman,
Goudsbloemstraat 79
1015 JK Amsterdam

Tot mails/horens
en tot spoedig bij de Sanskrietlessen,

Lydwina Meerman
Sanskriet cursus in 9 lessen in Amsterdam Jordaan_ Lydwina Meerman_Sanskriet Lezen, schrijven, luisteren en uitspreken

Sanskriet Leren_Sanskriet cursus in Amsterdam Centrum_Sanskriet cursus_Sanskriet lezen_Sanskriet luisteren_Sanskriet schrijven_Om Shanti Shanti Shanti_
OM Śanti Śanti Śanti

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.