Saswitha

Saswitha
Hans Wesseling is opgeleid bij Saswitha (1901-1988, oorspronkelijke naam Jan Rijks).
Saswitha studeerde vele jaren, in vele landen yoga en wijsbegeerte, onder andere in Indonesië. Vlak na de oorlog kwam hij naar Nederland en startte er de allereerste yogaschool.

Saswitha
Saswitha

Hij onderwees in yoga wijsbegeerte en vertelde zijn leerlingen over de beginselen van drie-eenheid. Daarbij legde hij de nadruk op eigen beleving hierin. Dit noemde hij verschilsbewustwording.
Het beginsel daarin is: “Alles wat ontstaat of verschijnt, is het resultaat van twee krachten, die zich kenbaar maken in het verschil.” Dit betekent, dat de tegendelen nodig zijn om tot oplossing in het verschil te komen. Het is dus belangrijk de tegendelen te kennen, omdat zij in feite deel uitmaken van de oplossing in het verschil.

Saswitha is de schrijver van de Swabhawat, de korte weg tot wijsheid (1971), wat een doorgronding biedt in wat denken is, en waarin het drie-eenheidprincipe wordt verklaard.
Een kernachtige uitspraak van Saswitha, die ook Hans aan zijn leerlingen doorgaf, is:
‘Denk zelf.’

Swabhawat, geschreven door Saswitha

Swabhawat, geschreven door Saswitha
De titel van dit werk is een begrip uit het Sanskriet.
sva betekent: het zelf, de menselijke ziel
bhavat betekent: licht bevattend
svabhavat betekent: de eigen natuurlijke staat
Studiegroep Swabhawat
Hans Wesseling beschouwde de Swabhawat als een bijzonder belangrijk geschrift. Hij bouwde er een studiegroep rond op. Na zijn overlijden in 1999 heeft een groep leerlingen die dicht bij hem stonden deze studiegroep jarenlang voortgezet.
Uitspraak van Hans Wesseling
‘In je ene broekzak een Tao Teh Kingeltje, in je andere de Swabhawat. Daar heb je genoeg aan.’
De Tao Teh King of Tao Teh Tsjing is een bundel verzamelde strofen van Lau Tseh Tung, een vroeg-middeleeuwse Chinese Taoistische wijsgeer.
yoga-opleiding-de-cobra-_-tao-teh-tsjing
Lezingen Saswitha
In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw was het gebruikelijk bandopnamen te maken van lezingen van leraren.
Een collega yogadocent gaf mij ter inspiratie eens een doos vol cassettebandjes met lezingen van Saswitha. Eén van mijn eigen cursisten heeft daar cd’s van gebrand. Deze gebruik ik nu zelf in de yoga opleiding.
.
.
.