Certificaat behaald: Jody Klaver

Yogaopleiding tot het behalen van het Certificaat van

Bevoegdheid tot het verzorgen van Yogalessen Hatha Yoga

in 500 contacturen

Jody Klaver

Amsterdam, 6 juni 2014

 

Onze yogaopleiding kent een serie opdrachten die alle worden begeleid. In de laatste fase gaat het om het samenstellen en geven van een yogales, het samenstellen van een boekje over een zelfgekozen onderwerp en het houden van een voordracht. Daarnaast vindt een afrondend gesprek plaats met de ‘Opleidings Advies Raad’.

 

Yogales
Als afronding van de yogaopleiding geeft Jody ’s morgens eerst een yogales.

Yogaopleiding De Cobra Amsterdam_Afronding yogaopleiding Jody Klaver 6 juni 2014_Eka Pada Adhomukha Svanasana_Hondhouding met beenheffing__
Eka Pāda Adhomukha Svanāsana, Hondhouding met beenheffing

Zorgvuldigheid is essentieel voor een yogadocent. Hier ondersteunt Jody het bovenbeen vlak boven de knie voordat ze voorzichtig het onderbeen naar achteren begeleidt. Hierdoor kan het been recht komen te staan terwijl de knie ontspannen blijft. Zo ontstaat een energetische stroming tussen de voet en de handen, die overigens goed geaard staan. Dat maakt alles uit: de handen zijn in verbinding met de diepere magnetische lagen in de aarde terwijl het opgeheven been in contact met het universum is. De wervelkolom en het hoofd staan als altijd centraal, dus ook in deze doorstroming.

 

Yogaopleiding De Cobra Amsterdam_Afronding yogaopleiding Jody Klaver 6 juni 2014_Halasana_Ploeghouding met gevlochten vingers_
Halāsana, Ploeghouding met gevlochten vingers

Het is voor cursisten inspirerend als de docent in de yogales eens de correcte opbouw van een houding laat zien: het helpt hen in hun eigen ontdekkingen bij het vinden van de goede lichaamsstand. Ook voor de docent zelf is dat vervullend om mee te maken.

Bij de opbouw van de houding worden de schouders en de armen over de mat dichter naar elkaar toe geschoven. Hierdoor ontstaat een stabiele basis, en komt de wervelkolom meer rechtop te staan. De buikzijde van de romp heeft nu ruimte voor de beademing.
Door het naar binnen krullen van de tenen en het wegduwen van de hielen krijgen de benen ruimte in de lengte en komen de dijbeenbotten evenwichtig in de heupgewrichten te rusten. Dit is energetisch van invloed op het bekkengebied en daarmee op het onderste deel van de wervelkolom: het staartbeen en het heiligbeen.
Zo ontstaat een houding die een geheel is.

 

Yogaopleiding De Cobra Amsterdam_Afronding yogaopleiding Jody Klaver 6 juni 2014_Salamba Sarvangasana_Schouderstand met gevlochten vingers_
Sarvāngāsana, Schouderstand met gevlochten vingers

De opbouw van een schouderstand, in dit geval vanuit een Ploeghouding. Het kan jaren duren voordat het bekken, en daarmee de overgang naar de bovenbenen, dus in het heupgewricht, in deze houding werkelijk vrij rechtop staat. Jody is daar heel dicht bij.

 

Yogaopleiding De Cobra Amsterdam_Afronding yogaopleiding Jody Klaver 6 juni 2014_Salamba Sarvangasana_Schouderstand met steun
Sālamba Sarvāngasana, Schouderstand met steun

Dit is aangeboren talent en… liefde. Zacht en op een geruststellende manier probeert Jody uit of de ellebogen iets dichter naar elkaar toe zouden kunnen komen. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat de wervelkolom vanuit de nekwervels meer rechtop komt te staan: een belangrijke basis voor de stand van het bekkengebied en daarmee ook voor de benen, die nu nog enigszins schuin staan. Dit laatste is volkomen logisch doordat het lichaam nu eenmaal evenwicht zoekt. Het is dus de meest natuurlijke benadering dat Jody vanuit de basis van de houding hulp biedt.

 

Voordracht

Yogaopleiding De Cobra Amsterdam_Afronding yogaopleiding Jody Klaver 6 juni 2014_Voordracht Ayurveda_

Na een pauze houdt Jody een voordracht over en zelf gekozen onderwerp, dat haar vanuit de opleiding en de ontwikkelingen in haar eigen leven aanpreekt. Het onderwerp dat zij heeft gekozen is Ayurveda. Jody vertelt over het leven in eenheid met al wat is, de natuurwetenschappelijke principes van Ayurveda en de toepassingsgebieden. Zij legt uit hoe Ayurveda uitgaat van het evenwicht in drie samenwerkende krachten, een drie-eenheid die uniek is bij iedere mens, bij dieren, planten, de planeet aarde, het gehele kosmische stelsel. Daarna gaat zij verder over haar eerste stappen in het ontdekken van Ayurveda, haar consult bij een Indiase ayurvedische arts en de ontwikkelingen in haar dagelijks leven. Jody gaat in op voedingsaspecten die de ayurvedische balans ondersteunen dan wel herstellen en geeft daar tal van voorbeelden bij.
De toehoorders waren zeer geïnteresseerd en stelden ook vragen, die Jody op haar eenvoudige, duidelijke manier beantwoordde.

 

Boekje

Yogaopleiding De Cobra Amsterdam_Afronding yogaopleiding Jody Klaver 6 juni 2014_Boekje bij voordracht over Ayurveda
Titelblad van Jody’s lezing op papier over Ayurveda. Afbeelding: Ganesha in de hoedanigheid van leraar.

Bij de voordracht heeft Jody een boekje samengesteld waarin je thuis nog eens over de achtergronden van haar onderwerp – Ayurveda – kunt lezen. In de titel staat ‘Ayurveda” in het Devanāgarī, de geschreven taal van het Sanskriet, vermeld. Jody heeft in de yogaopleiding een basiscursus Sanskriet gekregen, waar zij steeds vol diepe belangstelling aan werkte. Deze tekst kan zij dus zelf schrijven en lezen.

Het is een evenwichtig, duidelijk en goed geïllustreerd werkstuk geworden.

 

Theepauze

Yogaopleiding De Cobra Amsterdam_Afronding yogaopleiding Jody Klaver 6 juni 2014_Jody en haar zus en vriendinnen_
Jody met haar zus en vriendinnen

 

De uitreiking van het certificaat

Yogaopleiding De Cobra Amsterdam_Afronding yogaopleiding Jody Klaver_Uitreiking certificaat Yogaopoleiding De Cobr Amsterdama_
Jody ontvangt haar certificaat Docente Hatha Yoga.

Naast ons zitten Jona Bessem en Simone Gevers als leden van de Opleidings Advies Raad, die Jody in deze jaren hebben bijgestaan in gesprekken en met advies, en die het certificaat mede hebben ondertekend.

Yogaboek YOGA Beginnen en doorgaan_ 25 yogalessen_200 houdingen_600 fotos_450 blz _ Lydwina Meerman_ _

Certificaat

Hiermee verklaren wij dat

Jody Klaver

geboren
2 juli 1973

de yogaopleiding tot
Docente
Hatha Yoga

van 500 contacturen
in twee en een half jaar
met goed gevolg heeft afgerond.

Zij was een uitstekende leerlinge
die alle 84 opdrachten van de opleiding
diepgaand onderzocht en
in eenvoudige bewoordingen steeds
tot de kern kwam.

Amsterdam, 6 juni 2014

Ondertekend
Namens de Opleidingsadviesraad:
Simone Gevers
Jona Bessem
Namens Yogaopleiding De Cobra:
Lydwina Meerman (hoofddocente)

 

In september 2014 gaat Jody zich bij Yogaopleiding De Cobra verder ontwikkelen in Rāja Yoga.

Gefeliciteerd, Jody, wat is het een mooi proces geweest. En tot ziens bij je verdere ontwikkelingen in Rāja Yoga.

Namaste_Sanskriet les Beginnerscursus Sanskriet leren in Amsterdam_Centrum_met Lydwina Meerman_basiscursus Sanskriet 20 lessen van een uur_Kosten 400 Euro incl. lesmateriaal_

Namaste
Lydwina

Om Shanti Shanti Shanti_Sanskriet_Basis cursus Sanskriet leren in Amsterdam Centrum _ 20 lessen Sanskriet leren Euro 400 incl lesmateriaal_

Om Śanti Śanti Śanti

.

.

.

.

.

.