17 juni 2015: 25 jaar docente yoga

Lieve cursisten, beste lezer,

Woensdag 17 juni 2015

ben ik 25 jaar docente yoga.

Ik voel mij gezegend dat ik deze weg nog steeds mag bewandelen. Mijn leraar Hans Wesseling drukte het, in mijn woorden, zo uit: Als je met yoga begint, kun je nog terug, maar je komt spoedig op een punt dat het je nooit meer loslaat. Yoga is dan je leven.

Deze datum wil ik niet zomaar voorbij laten gaan, integendeel, het is juist een leuke gelegenheid om onze jaarlijkse ‘extra woensdagavond’ aan het eind van elk yogaseizoen, een mooie invulling te geven.

Al ken ik sommigen van jullie nog maar kort, en anderen al vele jaren:
Ik nodig jullie allen uit dit samen met mij te vieren.

Yoga Amsterdam Jordaan _ Lydwina Meerman _ 35 lessen per seizoen september tm juni_tussentijds instappen mogelijk_Yogaboek Yoga Beginnen en Doorgaan_Parivritta Janu Shirsasana _

 

Tijdens onze yogalessen ga ik vaak wat dieper op houdingen in: ik vertel dan over de werking ervan, en ik praat ook met jullie over de diepte van yoga. Sommigen van jullie weten ook dat ik Sanskriet ben gaan leren, om zelf in de oude Indiase teksten te kunnen lezen. Deze zijn duizenden jaren oud, en werden oorspronkelijk mondeling overgeleverd: van leraar op leerling. Het heeft mij veel verdieping gebracht. Daardoor ontstond bij mij de wens, jullie te laten kennismaken met een deel van deze geschriften.

Toen ik dit voorjaar in gesprekken met een cursiste hoorde, dat haar meditatieleraar Wim van de Laar mijn yogaboek aan het lezen was, en dat van zijn hand het boek ‘De Upanishads’ op het punt stond uit te komen, ben ik op zijn website gaan kijken, en besloot ik contact met hem op te nemen. Na enkele telefonische gesprekken, heb ik hem uitgenodigd bij ons een lezing te komen geven.

9200000039692269     Wim-van-de-Laar

Wim van de Laar heeft maar liefst zeven jaar met veel voldoening gewerkt aan de vertaling van deze diepgaande geschriften, waarbij hij vele vertalingen naast elkaar heeft gelegd. Hij zal over de upanishads vertellen en daarnaast voorlezen uit zijn boek; ook kunnen er vragen worden gesteld.

Ik vertrouw erop dat ik jullie een plezier doe met deze bijeenkomst.

Aan het begin en aan eind van de avond hebben wij gelegenheid elkaar buiten onze lessen om, weer eens wat te spreken, met een hapje en een drankje.

Hieronder vind je het programma voor deze avond op 17 juni a.s.

Programma:
18.00-19.00 – Inloop met een hapje en een drankje
19.00-21.00 (met pauze) – Lezing door Wim van de Laar
over de klassieke Indiase geschriften, de Upanishads
21.00-22.00 – Gezellige afsluiting

Een verzoek: graag je deelname bevestigen.

Tot 17 juni!
Met hartelijke groet: namaste!

Lydwina

Hieronder foto’s van een onvergetelijke, liefdevolle, en ook vrolijke, avond.

Lydwina Meerman_25 jaar yogadocente_Claverhuis Amsterdam   Lydwina Meerman_25 jaar yogadocente_Claverhuis_Amsterdam_
We hebben plezier om het praatje dat gehouden wordt terwijl ik een gedenkboek ontvang
en een spaarvarken vol briefjes voor mijn vakantie naar India.
Op de foto naast mij: mijn zoon Daniël.

Lydwina Meerman_25 jaar yogadocente_Claverhuis Amsterdam_      Lydwina Meerman_25 jaar yogadocente_Claverhuis_Amsterdam
Een ‘sketch’ door Loes, één van mijn cursisten            Ik vertel erover hoe het is zelf yoga te beoefenen, vervolgens yogadocente zijn, en ook nog op te leiden tot het yogadocentschap. Het is belangrijk open en oprecht, vanuit mijn hart en ziel, hierover te praten.

.

.

.

.

.

.

.