Yogales Amsterdam Jordaan met Stadspas

Sinds alweer 22 jaar: Yogales in het Claverhuis, met Stadspas
Elandsgracht 70, Amsterdam. Tel. 020-6248353.

Een betaalbare jaarcursus of een kennismaking van 10 yogalessen
-ontspannen yogalessen;
-vriendelijke sfeer;
-geschikt voor beginners en gevorderden;
-kennismaking en uitdieping
-rustige, maar diepgaande ademverkenning

Mogelijk:
-een serie van 10 aaneensluitende proeflessen.
Bij Stadspas zijn de kosten € 42,00. Per yogales is dit € 4,20. Dit houdt een korting in van 50%.

-jaarcursus in 35 yogalessen van september t/m juni.
Bij Stadspas zijn de kosten met dezelfde korting € 147,00.

-tussentijds instappen.
Het cursusbedrag wordt dan aangepast aan het aantal lessen t/m de maand juni 2020.

-gemiste lessen
op een andere dag inhalen (indien er plaats is; door Corona zijn de groepen verkleind).

-overstappen
naar een andere groep (zie hierboven).

een losse proefles.
Deze kost € 14,00.

Aantekening:
Voor de korting met Stadspas geldt, dat er geen neveninkomsten zijn. Een voorbeeld: iedereen die AOW ontvangt, komt automatisch in het bezit van een Stadspas. Geniet je naast je AOW ook een pensioen, dan ligt je inkomensniveau boven het ‘sociaal minimum’. De korting is dan niet voor jou bedoeld.

 

De cursussen:

Dinsdagavonden 15 september 2020 – 22 juni 2021
19.00 – 20.15 uur

Woensdagavonden 16 september 2020 – 16 juni 2021
19.00 – 20.15 uur

Vrijdagochtenden 18 september 2020 – 25 juni 2021
09.15-10.30 uur
 
35 wekelijkse yogalessen
van 75 minuten voor € 294,00.
Dit komt neer op € 8,40 per les.
Stadspas: € 147,00.
Dit komt neer op € 4,20 per les.
 
Bankgegevens:
NL12 INGB 0007 5594 99
ten name van L.J. Meerman,
Goudsbloemstraat 79
1015 JK Amsterdam
onder vermelding van de yogacursus van je keuze

 

Inlichtingen en aanmelding bij Lydwina Meerman
meerman91@hotmail.com
tel. 020-4210878
 
 
Tot ziens in de yogales!
Yogaboek YOGA Beginnen en doorgaan_ 25 yogalessen_200 houdingen_600 fotos_450 blz _ Lydwina Meerman_ _
 
 

.

.

.