(Sanskriet)

Beste lezer van dit bericht,
De privélessen Sanskriet hebben hun eigen voordelen. Mijn ervaring daarbij met mijn cursisten is dat privélessen diep gaan, in die zin dat je alle vragen kunt stellen die in je opkomen en ik mij volledig op een cursist kan instellen. Dit brengt veel voldoening met zich mee, want ikzelf vind het fijn een cursist zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en bij jou als cursist vallen aarzelingen, die je in de dynamiek van een groep kunt hebben, volledig weg. Je kunt dus jezelf zijn en bespreken wat voor jou belangrijk is. Misschien klinkt dit overdreven, maar ik merk steeds weer dat het leren van Sanskriet enorm veel losmaakt en blijdschap met zich meebrengt.

Motivatie
Hoe is je verlangen Sanskriet te willen leren ontstaan? Misschien door yoga, door het reciteren van mantra’s, door je kennismaking met de holistische gezondsheidsleer Ayurveda? Of ben je linguïst? Er zijn vele ingangen mogelijk. Bij mijzelf was het yoga. Maar eigenlijk heeft het Sanskriet altijd in mijn ziel geleefd. Ik ben ermee geboren. Mijn zes reizen naar India hebben dit tot verdieping gebracht: Nederland is mijn vaderland; India is mijn moederland.

Hoe ziet de cursus Sanskriet er in privélessen uit?
Er zijn twee series van vijf lessen:
Basiscursus 1: een kennismaking waarmee je bij het lezen, uitspreken en begrijpen van woorden al een heel eind uit de voeten kunt. Hier zou je kunnen stoppen: de basis is er.
Basiscursus 2: een verdieping die toewerkt naar het leren vertalen van teksten, dus in zinsverband. De meeste cursisten voelen zich zo verheugd over wat zij in de eerste cursus hebben geleerd dat zij graag verder willen gaan met de privélessen. Hoe dat voor jou zal zijn, merk je vanzelf wel – dat kun je immers nog niet weten als je met het Sanskriet begint.

Lezen, schrijven, luisteren en uitspreken
De opzet van onze cursus is: Lezen, schrijven, luisteren en uitspreken. Daar richten wij ons dus op. Dit speelt zich stapje voor stapje af.
In de tijd dat ik de Pedagogische Academie (Pabo) bezocht, leerde ik deze gouden formule. Deze komt voort uit de volgorde waarin een leerling zich in de schoolbanken een taal eigen maakt: het lezen is gemakkelijker dan het zelf schrijven en het luisteren gaat aan het uitspreken vooraf. (Natuurlijk kun je zeggen dat het vaak genoeg voorkomt dat je een taal leert door luisteren en een paar woordjes meepraten en dat het van lezen en schrijven misschien wel nooit komt. Daar heb je dan gelijk in: ook dat is goed mogelijk!)

1. Lezen
begint met het geleidelijk leren herkennen van de lettertekens en daarna met het lezen van woorden.
2. Schrijven
Vanaf de eerste les begin je met het oefenen in het opschrijven hiervan. Bij alle lessen ontvang je, behalve de lesstof zelf, een aantal oefenbladen. Je leert lettertekens en woorden fonetisch te schrijven, maar ook fonetisch geschreven woorden in het Devanāgarī (dus in de lettertekens) te schrijven.
3. Luisteren
Elke taal heeft een andere uitspraak. De klanken worden op verschillende wijzen in je mondholte gevormd. Zo kent het Sanskriet verschillende letters ‘m’ en ook ‘n’. De ‘r’ kan duidelijk en rollend zijn, maar ook heel zacht worden uitgesproken en… is dan een klinker!
Je krijgt de gelegenheid met luisterteksten te oefenen.
4. Uitspreken
Het alfabet bestaat uit klankgroepen. Dat is wennen. Maar ook prachtig. Wij zullen er in onze lessen veel aandacht aan schenken. Daardoor  ontwikkelt je gevoel voor de uitspraak zich.

Lesmateriaal
Toen ik, nadat ik al vele jaren het verlangen in mijzelf voelde groeien Sanskriet te leren, eindelijk een leraar vond, merkte ik dat het tempo voor mij veel te hoog lag en dat ik de lessen als verwarrend ervoer. Nu ben ik, behalve yogadocente, ook docente basisonderwijs en zelfs docente kunstzinnige vorming. Het is niet zo dat ik daar prat op ga, maar hierdoor heb ik met mijn leerlingen wel de ervaring opgedaan, dat het leren van iets waar je nog nauwelijks grip op hebt, geduld vereist: het moet als het ware niet zo zijn, dat je het al moet kunnen voordat je het kan. Als docent in hart en nieren ben ik zelf lessen gaan samenstellen en op schrift stellen: overzichtelijk en in een proces dat stap voor stap gaat. Als cursist krijg je dan ook bij elke les zulke stapsgewijze en overzichtelijke lesstof op papier mee naar huis. Daar zitten ook oefenbladen bij.


Zelf oefenen…

Extra lessen: kosteloos
Voor iedereen die een privécursus volgt en die daar om wat voor reden dan ook behoefte aan heeft, geef ik met alle plezier aan het eind van elk van de twee basiscursussen een kosteloze extra les. De meeste cursisten maken daar gebruik van.

Toetsen
Beide basiscursussen worden afgerond met een toets, geput uit de lesstof, dus zonder verrassingen. Die toets kun je op je gemak thuis maken. Door hoe ik de toetsen heb samengesteld kun je zelf nakijken wat je nog moeilijk vindt en daarnaast kun je met behulp van een gemakkelijke rekenformule je eigen ‘score’ berekenen. Ter geruststelling: tot nog toe heeft geen enkele cursist een tegenvallend resultaat behaald.

   
Het is fijn als je boeken vindt waarin woord voor woord transcripties worden gegeven. Daar help ik je bij.

De kosten
De vergoeding voor deze privé basiscursussen zijn per serie Euro 450,00. Dit omvat 5 privélessen plus de mogelijkheid voor een extra gratis Sanskrietles.

Zijn proeflessen mogelijk?
Ja. Ik heb ervoor gekozen je deze mogelijkheid te bieden; je kent mij immers nog niet. De eerste drie lessen van Basiscursus 1 kun je als proeflessen volgen. De kosten van deze proeflessen zijn euro 270,00. Dit bedrag wordt vooraf per bank voldaan. De rest van de cursus kost dan euro 180,00. Je kunt dus zonder verplichtingen eerst zelf ervaren hoe de cursus en de samenwerking je bevalt. Daarna kun je beslissen of je door wilt gaan met de overige twee lessen van de cursus (plus de gratis les). Bij de vervolgcursus Basiscursus 2 worden geen proeflessen gegeven.

Wanneer is er les?
We vergelijken onze agenda’s: welk tijdstip in de week komt ons beiden het beste uit? Daarna ga ik uit van tweewekelijkse lessen. Als we eenmaal begonnen zijn, kan dat, als ik begrijp dat dat voor jou beter is, fluctueren. Dat gebeurt vaak genoeg.

Leslocatie
De lessen worden bij mij thuis in een sfeervol leslokaaltje gegeven. Bij goed weer kunnen wij zeker ook naar buiten gaan: een park of een bankje in de stad (Amsterdam), in de omgeving van mijn woonadres. Er zijn mogelijkheden genoeg, zoals de Noordermarkt of het Westerpark.

Blijdschap
Een klein voorbeeld van wat zich onlangs in een eerste les afspeelde: de cursist herkende twee lettertekens. Hierdoor verscheen een gelukzalige glimlach op haar gezicht. Dit is niet overdreven, maar waarschijnlijk kun je daar wel in verplaatsen.


           a                           s

Inschrijving
Bel of mail mij. Ik hoor graag wat je motivatie om Sanskriet te willen leren is.
Daarna stellen wij in overleg de lesdatums vast, verzorg jij als cursist de betaling en ontvang je een betalingsbevestiging.
Je krijgt les van een professioneel docent, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Namaste,
Lydwina Meerman

Goudsbloemstraat 79, Amsterdam
020-4210878

meerman91@hotmail.com


(De deur rechts op de foto, in een pandje uit 1725)

.

 

 

.

 

 

.