5. Utthita Hasta Padangusthasana, Evenwichtshouding op één been

Utthita Hasta Pādanguṣṭhāsana,
Evenwichtshouding op één been, met het andere been zijwaarts en de voet in de hand

utthita = opgericht, uitgespreid, gestrekt
hasta = hand
pāda = voet, been

pādanguṣṭha = grote teen
āsana = hatha yogahouding

In deze evenwichtshouding wordt een been bij de grote teen vastgehouden en languit naar voren gebracht. Een volgende mogelijke ontwikkeling hierbij is om het been dicht bij het gezicht te brengen en het gezicht het been te laten aanraken. Daarbij houden de beide handen de voet vast.

Op de foto’s hieronder vind je een variant op Utthita Hasta Padangusthasana:
Het been wordt zijwaarts gebracht. De voet wordt vastgehouden bij de bal van de voet.

1. Begin: Rustig staan in Tadasana, de Berghouding. Dan op één been gaan staan. Pak de voet bij de bal van de voet vast.

Overleg bij de uitgangspositie

Annemarie probeert met Lydwina de houding uitAnnemarie probeert de houding met Lydwina uit.

Annemarie laat haar hand los van de schouder van Lydwina

Yoga Opleiding De Cobra Amsterdam_Claverhuis_Lydwina Meerman_Individuele leerweg