Individuele leerweg

De yoga opleiding als proces
Het is mijn ervaring dat mijn uitnodigende opstelling om mijn leerlingen te laten verwoorden wat hun eigen beleving is in yogahoudingen, met de ademhaling, bij het lezen in klassieke Indiase geschriften als de Bhagavad Gītā en de Yogasūtras van Patañjali (die je nu misschien nog niet kent), vruchten afwerpt.
Immers, als je woorden zoekt en vindt voor je indrukken, kom je vanzelf in een proces van bewustwording van je eigenheid en je groei daarin. Zo ontstaat verdieping.
Ik ben diep overtuigd van het belang hiervan, en het vormt zelfs de basis van mijn yogaopleiding. Hierin worden namelijk dertig vraagstukken door de cursist uitgewerkt. Dit gebeurt natuurlijk onder begeleiding.

In de buurt van onze leslocatie Het Claverhuis, in Amsterdam Jordaan, vinden mijn cursiste Sandra en ik een plekje buiten, op een bank voor een winkel. Sandra stelt mij vragen en zij legt mij uit, wat zij ermee bedoelt.
In de buurt van onze leslocatie Het Claverhuis, in Amsterdam Jordaan,
vinden mijn cursiste Sandra en ik een plekje buiten, op een bank voor een winkel.
Sandra stelt mij vragen en zij legt mij uit, wat zij ermee bedoelt.

Waarom een individuele leerweg?
De motivatie om een yoga opleiding te willen volgen, is een innerlijke kwestie, die ontstaat vanuit een roeping: je weet dat je het moet gaan doen. Bij iedere cursist speelt dit zich op een heel eigen manier af. Aanleg, ervaring, inzicht en studieritme zijn bij niemand gelijk, is mijn ervaring.
Toen ik nog aan verschillende cursisten tegelijk lesgaf, merkte ik dat voortdurend: eigenlijk kwam het proces bij mijn cursisten niet goed op gang. Er liepen te veel processen en energieën door elkaar heen, waardoor het moeilijk, zo niet onmogelijk, was, ieder tot haar recht te laten komen.
Als ik cursisten een individuele les gaf, wat regelmatig gebeurde, voltrok zich het tegenovergestelde: de cursist kwam met haar eigenheid naar voren, en ik kon mij daarin in alle rust verplaatsen. Ik zag dan tot mijn vreugde, dat er een werkelijke ontplooiing plaatsvond.
Ik ben toen tot de slotsom gekomen, dat individuele begeleiding mijn weg is, en ben naar dit ideaal gaan lesgeven.
En nu werkt het wel. Als yogadocente voel ik mij nu thuis in mijn eigen opleiding. Mijn individuele begeleiding heeft mijzelf daar gebracht waar ik kennelijk behoor te zijn, en dat is vervullend, zowel voor mijzelf als mijn cursisten.

Yoga Opleiding De Cobra Amsterdam_Claverhuis_Lydwina Meerman_Individuele leerweg