Certificaat behaald: Simone Gevers

Vierjarige opleiding

Bevoegdheid tot het verzorgen van Yogalessen Hatha Yoga

Simone Gevers

Amsterdam, 26 augustus 2011

  

Yoga Opleiding De Cobra Amsterdam _ Certificaat vierjarige opleiding tot Docente Hatha Yoga behaald door Simone Gevers   Yoga Opleiding De Cobra Amsterdam _ Certificaat vierjarige opleiding tot Docente Hatha Yoga behaald door Simone Gevers 26 augustus 2011 

Simone heeft zich in de periode mei 2007 – augustus 2011
in een individuele leerweg ontwikkeld.

Zij heeft 537 contacturen gevolgd.
Daarnaast heeft zij als stagesituatie bij de opleiding
waardevolle redactionele bijdragen geleverd aan
verschillende interne publicaties.

Haar redactionele bijdrage aan het yogaboek:
YOGA, Beginnen en doorgaan
dat in de opleiding wordt bestudeerd,
is van onschatbare waarde geweest.

Yoga Opleiding De Cobra olv Lydwina Meerman_Simone leest boeken over de Kabbalah_Claverhuis Amsterdam
Simone bestudeert boeken over de Kabbalah.

Tijdens haar opleiding studeerde Simone tegelijkertijd
aan de Universiteit van Amsterdam.
Zij is docente Frans in het reguliere volwassenenonderwijs.
Ook is zij bestuurslid van de vereniging “Vrouwen voor Vrede”.
Daarnaast had zij tijdens een groot deel van haar yoga opleiding
de zorg voor haar twee jongvolwassen studerende kinderen.

 

Simone heeft zich doen kennen als een toegewijd mens,
bescheiden en krachtig,
diep geraakt door wat mensen elkaar kunnen aandoen
èn wat zij voor elkaar kunnen betekenen,

en in de ware zin van het woord
belangeloos ondersteunend waar het op haar levenspad komt. 

 

Als docente Hatha Yoga
is zij vakkundig, begripvol en betrokken.

Simone volgt nog steeds yogalessen rondom de opleiding
en vervangt waar nodig de docente in yogagroepen.

 

Het is een voorrecht om Simone te kennen.
Lieve Simone: veel succes gewenst
in je verdere ontplooiing als mens en
als docente Hatha Yoga.

 

Diepe buiging,
Namaskara,
Lydwina Meerman

Yoga Opleiding De Cobra Amsterdam_Claverhuis_Lydwina Meerman_Individuele leerweg

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.