Lesprogramma Yoga Opleiding De Cobra

Een goede basis
Gedurende de hele opleiding wordt aandacht besteed aan de wekelijks gevolgde yogalessen, de opbouw van de yogalessen en de vragen die je bij bepaalde houdingen hebt. Het uitgangspunt is eenheid in de houdingen en hoe daartoe te komen. De ademhaling speelt hierbij een belangrijke rol. De cursist maakt vanuit haar eigen mogelijkheden een geleidelijke ontwikkeling in de yogahoudingen door.
Na de yogales op vrijdagochtend is er in de yogazaal van Het Claverhuis, onze leslocatie, gelegenheid tot uitdieping van houdingen, en het zetten van de eerste stappen op het gebied van het zelf yogales geven. Indien deze gelegenheid onverhoopt niet in de agenda van de cursist past, zal daar in overleg wel een oplossing voor worden gevonden.

De yoga opleiding is opgezet rondom dertig thema’s en vraagstukken
die, onder begeleiding, door de cursist worden uitgewerkt. Deze vraagstukken zijn bedoeld ter bewustwording van het eigen denken vanuit individuele mogelijkheden. Voorkennis over enig thema wordt niet verlangd: daartoe dient de begeleiding. Het gaat er bij de verwoording door de cursist niet om, wat zij reeds kan of weet, maar om wat zich ontvouwt in de gesprekken over de onderwerpen die verkend worden.

De Yoga opleiding kent 
een basisperiode,
een verdiepingsperiode
en een afrondingsperiode.

In de eerste periode van de opleiding wordt een basis gelegd
Het gaat hierbij om de eigen yoga-  en levenservaring in brede zin en om de eerste stappen in de ontwikkeling tot docent. Het is een periode van ontdekking van wat yoga inhoudt, en tevens die van je eigen processen: hoe je in het leven staat en hoe yoga daarin tot ontwikkeling kan komen.

Met het  luisteren naar muziekvormen en recitatie van mantra’s uit met name India en Tibet, het bekijken van documentaires wordt een begin gemaakt. De noemer hiervan is: Meditatie, Mantra, Muziek. Deze serie loopt door de hele opleiding heen.

Er wordt een begin gemaakt met de verkenning van teksten uit de Yogasutra’s van Patanjali.

Er wordt begonnen aan de basiscursus Sanskriet.

In deze periode vindt het eerste gesprek met de Opleidings Advies Raad plaats. Hierin kan de cursist vertellen hoe het haar in de opleiding vergaat en om advies vragen over alle aspecten van de opleiding.

Voorbeelden van de 13 opdrachten in de basisperiode:

Opdracht 1
Waarom wil ik Yogadocent worden?
  

Wanneer je besluit om je bij ons in te schrijven voor de opleiding tot docente Hatha Yoga, gaat dit gepaard met enige voorbereiding.
Daarom word je uitgenodigd om je inspiratie en motivatie te verwoorden waarom je juist voor een yogaopleiding hebt gekozen.
Het is de bedoeling dat je rustig de tijd neemt voor de beantwoording van deze vraag.
Ga hiervoor naar je innerlijk, mogelijk ook herinneringen uit je leven vanaf je jeugd, maak je notities, laat je het nog eens bezinken, en schrijf je daarna een stuk met als onderwerp: Waarom wil ik Yogadocent worden?

Opdracht 2
Yoga, Beginnen en doorgaan
Kies een yogales uit de eerste negen yogalessen van het boek. Voer deze les uit. Schrijf ervaringen/vragen op.
Door je ervaringen te verwoorden, ga je er vanzelf dieper over nadenken, hoe verschillende houdingen voor jou werken. Wanneer wij je notities bespreken, wordt het voor mij zowel als voor jou duidelijker op welke punten je behoefte aan individuele begeleiding bij yogahoudingen hebt. Deze, en andere, houdingen gaan wij vervolgens uitdiepen. Je kunt hierbij denken aan spierspanning, ademhaling, en allerhande kleine aanwijzingen en correcties die de yogahoudingen meer tot een geheel maken. Ook maken wij foto’s van tal van houdingen; dit is enorm leerzaam. Daarnaast ontdek je welke houdingen je moeiteloos uitvoert, hoe zij energetisch doorstromend zijn.

Het samen werken aan je houdingen is een vervullend proces van ontwikkeling. 

In de verdiepingsperiode worden diverse onderwerpen verder onderzocht
Er wordt verdergegaan in de begeleiding als aankomend docent. De cursist wordt aangemoedigd een oefengroep(je) op te starten.
De cursist wordt ondersteund in het opzetten van een eigen praktijk.

en worden Indiase Veda-geschriften bestudeerd. De algehele tendens is hierbij een diepe eigen ontwikkeling.

Voorbeelden van 16 opdrachten in de verdiepingsperiode:

Opdracht 20
Een eigen yogales aanpassen
Bij een yogales aan eigen cursisten stuit je natuurlijk weleens op moeilijkheden. Hieronder vind je een paar voorbeelden:
Waren er teveel of te weinig houdingen in je les?
Ben je houdingen vergeten, bijvoorbeeld torsies?
Ben je tegenhoudingen vergeten?
Was een houding te moeilijk; waren er voorafgaand misschien andere houdingen nodig dan je hebt aangeboden?
Was er verwarring/onduidelijkheid bij je cursisten?
Noteer een yogales en vertel bij de verschillende houdingen waar de moeilijkheid zich voordeed.
Beschrijf hoe je dit wilt oplossen/hebt opgelost.

Opdracht 22
Bhagavad Gītā
Vertel iets over dit geschrift.
Kies een passage die je opvalt, vertel waarom dit zo is en wat het voor jou in je leven betekent.
De Bhagavad Gītā is de optekening van een gesprek temidden van een reeks gebeurtenissen, en gelicht uit een familie-epos: de Mahabharata. Aan de hand van de vraag van prins Arjuna, hoe hij in hemelsnaam ten strijde kan trekken tegen de legers van zijn verraderlijke familieleden, waarbij hij hen misschien zal doden, wordt in de vorm van vraag en antwoord de goddelijke eenheid ontvouwd: het menselijke piekeren ten opzichte van de in onze ziel aanwezige eeuwigheid. Het is het moment van de zogenoemde “stilte voor de storm”.

In de afronding van de opleiding wordt een eindwerkstuk gemaakt
waarover een spreekbeurt wordt gehouden tijdens de feestelijke afronding van de Yoga opleiding.
Er wordt dan door de cursist ook een yogales gegeven.

Dit is de 30e en enige, afrondende opdracht van deze opleidingsperiode.

Opdracht 30
Afronding van de opleiding
Je bent nu in de afrondende fase. Hoe heb je de opleiding ervaren?
Wil je een gesprek met de Opleidingsadviesraad?
Werkstuk
Kies een onderwerp dat verband houdt met yoga, dat jou aanspreekt, en maak hier een geïllustreerd werkstuk over.
Yogales
Op de laatste dag van je yoga opleiding geef je een yogales aan een groep, als onderdeel van je feestelijke afronding van de yoga opleiding. Deze yogales zend je vooraf in.
Om je laatste adviezen te kunnen meegeven, wordt deze les nabesproken.
Voordracht
Op de dag van de uitreiking van je certificaat geef je een lezing aan je eigen genodigden over het onderwerp van je werkstuk. Je geeft je gasten je werkstuk als geschenk en herinnering aan deze voor jou zo belangrijke mijlpaal mee.

Yoga Opleiding De Cobra Amsterdam_Lydwina Meerman_Opleiding tot Yogadocent met individuele leerweg_Verdieping in een yogahouding met fotos _Diamanthouding_
Verdieping in yogahoudingen door middel van foto’s van de cursist:
Vajrāsana, Diamanthouding
Het gaat hierbij vooral om de stand van het bekken, en daarmee van de wervelkolom en het hoofd.

 

Yoga Opleiding De Cobra Amsterdam_Lydwina Meerman_Opleiding tot Yogadocent met individuele leerweg_The Life of Mahasiddha Tilopa Yoga Opleiding De Cobra Amsterdam_Lydwina Meerman_Opleiding tot Yogadocent met individuele leerweg_The Life and Teaching of Naropa Yoga Opleiding De Cobra Amsterdam_Lydwina Meerman_Opleiding tot Yogadocent met individuele leerweg_The Life of Marpa the translator Yoga Opleiding De Cobra Amsterdam_Lydwina Meerman_Opleiding tot Yogadocent met individuele leerweg_Het leven van Milarepa
Opeenvolgende meesters, ongeveer 800 jaar geleden.
Je zult horen over hun opmerkelijke levens en de samenhang daarin.
Het boek over Milarepa ga je zelf lezen. Van daaruit kun je teruggaan in de geschiedenis.
Je krijgt hiermee een bijzondere blik aangereikt op het meester-dicipelschap. Een van deze vier meesters heb ik in mijn leven, in zijn huidige incarnatie mogen ontmoeten.
De boeken over Marpa, Naropa en Tilopa kun je, als je dat wilt, lenen van de opleidingsbibluotheek.

 

 Yoga Opleiding De Cobra Amsterdam_Claverhuis_Lydwina Meerman_Individuele leerweg