Yoga met stadpas

Sinds alweer 22 jaar: Yogales in het Claverhuis, met Stadspas
Elandsgracht 70, Amsterdam. Tel. 020-6248353.

Een betaalbare jaarcursus of een kennismaking van 10 yogalessen
-ontspannen yogalessen;
-vriendelijke sfeer;
-geschikt voor beginners en gevorderden;
-kennismaking en uitdieping
-rustige, maar diepgaande ademverkenning

Yoga Amsterdam Jordaan _ Lydwina Meerman _ Claverhuis _ Yogaboek Yoga Beginnen en Doorgaan_

Mogelijk:
-een serie van 10 aaneensluitende proeflessen.
Bij Stadspas zijn de kosten € 42,00. Per yogales is dit € 4,20. Dit houdt een korting in van 50%.

-jaarcursus in 35 yogalessen van september t/m juni.
Bij Stadspas zijn de kosten € 147,00. Per yogales is dit € 4,20.  Dit houdt een korting in van 50%.

-tussentijds instappen.
Het cursusbedrag wordt dan aangepast aan het aantal lessen t/m de maand juni 2020.

-gemiste lessen
op een andere dag inhalen.

-overstappen
naar een andere groep.

een losse proefles.
Deze kost € 9,00.

Aantekening:
Voor de korting met Stadspas geldt, dat er geen neveninkomsten zijn. Een voorbeeld: iedereen die AOW ontvangt, komt automatisch in het bezit van een Stadspas. Geniet je naast je AOW ook een pensioen, dan ligt je inkomensniveau boven het ‘sociaal minimum’. De korting is dan niet voor jou bedoeld.

 Yoga Amsterdam Jordaan Stadspas _ Lydwina Meerman _ Yoga Claverhuis _ Yogaboek_Supta Baddha Konasana _ Liggende Vlinderhouding_

De cursussen:

Woensdagavonden 11 september 2019 – 10 juni 2020
Groep 1. 19.00 – 20.15 uur

Vrijdagochtenden 13 september 2019 – 19 juni 2020
Groep 2. 09.15-10.30 uur
 
35 wekelijkse yogalessen
van 75 minuten voor € 294,00.
Dit komt neer op € 8,40 per les.
Stadspas: € 147,00.
Dit komt neer op € 4,20 per les.
 
 Yoga Amsterdam Jordaan _ Lydwina Meerman _ 35 lessen per seizoen september tm juni_tussentijds instappen mogelijk_Yogaboek Yoga Beginnen en Doorgaan_Parivritta Janu Shirsasana _
 

De lesdata van het seizoen 2019-2020:

Woensdagavond
11-18-25 september 2019
2-9-16-30 oktober
23 oktober = herfstvakantie
6-13-20-27 november
4-11-18 december
25 december = kerstvakantie
1 januari = kerstvakantie
8-15-22-29 januari 2020
5-12-26 februari
19 februari = voorjaarsvakantie
4-11-18-25 maart
1-8-15-22 april
29 april = meivakantie
6-13-20-27 mei
3-10 juni

Vrijdagochtend
13-20-27 september 2019

4-11-18 oktober
25 oktober = herfstvakantie
1-8-15-22-29 november
6-13-20 december
27 december = kerstvakantie
3 januari = kerstvakantie
10-17-24-31 januari 2020
7-14-28 februari
21 februari = voorjaarsvakantie
6-13-20-27 maart
3-10-17-24 april
1 mei = meivakantie
8-15-29 mei
22 mei = Hemelvaartvakantie
5-12-19 juni

Afronding seizoen:
De datum en de inhoud van onze gebruikelijke extra bijeenkomst ter afronding van het cursusseizoen: woensdag 17 juni 2020. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Bankgegevens:
NL12 INGB 0007 5594 99
ten name van L.J. Meerman,
Goudsbloemstraat 79
1015 JK Amsterdam
onder vermelding van de yogacursus van je keuze

Yoga Amsterdam Jordaan_betaalbare jaarcursus yoga 2016-2017_Lydwina Meerman_tussentijds instappen mogelijk

Inlichtingen en aanmelding bij Lydwina Meerman
meerman91@hotmail.com
tel. 020-4210878
 
Yoga Claverhuis_Elandsgracht 70_Amsterdam Jordaan_Yoga op woensdagavond en vrijdagochtend_met Lydwina Meerman
 
Tot ziens in de yogales!
Yogaboek YOGA Beginnen en doorgaan_ 25 yogalessen_200 houdingen_600 fotos_450 blz _ Lydwina Meerman_ _
 
 

.

.

.